ØNSKER DU AT MODTAGE INFORMATIONER OM VORES...
...FAGLIGE AKTIVITETER SOM BLA. ER:
* Den normale træning
* Stævner og konkurrenccer
* Gæstetrænere som besøger vores klub
* Dansk Taekwondo Forbunds årlige Sommerlejr
* Træninger hos andre klubber hvor vores klub deltager
* med mere
...SOCIALE AKTIVITETER SOM BLA. ER:
* Åbenthus
* Voksenlejr
* Slå Katten af Tønden
* Juleafslutning for børnene under 15 år
* Julfrokost for personer der er fyldt 15 år
* med mere
SÅ MELD DIG IND I VORES GRUPPE PÅ FACEBOOK!